Gav-Yam Herzliya Center

BAYSIDE LAND CORPORATION LTD. (GAV-YAM) PROJECTS:

Gav-Yam Afula

Gav-Yam Raanana

Gav-Yam Holon

Gav-Yam Herzliya North

Gav Yam Jerusalem, in the development phase, to be ready 2023

Gav-Yam Modiin

Gav-Yam Negev

Gav-Yam Rosh HaAyin

Gav-Yam Rehovot

Gav Yam Gderot, 2nd building in the planning phase

■ Gav-Yam Admirality ■ Gav-Yam Kiryat Eliezer ■ Gav-Yam Matam
■ Gav-Yam Tirat Carmel ■ Gav-Yam Herzliya O2 ■ Gav-Yam Tel Aviv ToHa
■ Gav-Yam Lod ■ Gav-Yam Be’er Ya’akov ■ Gav-Yam Haifa Bay

See more: https://www.gav-yam.co.il/en/